ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈនៅថ្ងៃ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤៩នាក់ និងជាសះ ស្បើយចំនួន៦២នាក់ ។

នៅថ្ងៃនេះដែរផ្សារលើធំថ្មី ក្នុងក្រុងសៀមរាប ក៌ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសំរេចបិទផងដែរ ជាការការពារនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩នេះ៕