​ដោយ​: គង់​ហេង / កំពង់ចាម​: រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ បន្ត​សុពលភាព នៃ​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន ពីរ សប្តាហ៍ បន្ថែមទៀត​។