ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទ ចុងក្រោយ នៃ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕/V​-PC