ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ អ្នកផ្សារ​ធំថ្មី ក្រុង​សៀមរាប ក្នុង​រយៈពេល ២ ថ្ងៃ មកនេះ មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ សុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប បាន​រកឃើញ​អ្នកផ្សារ​ធំថ្មី ក្រុង​សៀមរាប វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​៦៩​នាក់ ។ ការរកឃើញ​នេះ បន្ទាប់ពី​មានការ​បិទ​ផ្សារ​ធំថ្មី រួចមក​។​

​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប មាន​បញ្ជាក់​ឱ្យដឹង នៅ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​ថា ក្នុងនោះ ថ្ងៃទី​២៤ រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ៣២ នាក់ និង​ថ្ងៃទី​២៥ រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ៣៧ នាក់​៕/V​-PC