អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌទួលគោក សូមឱ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង​សង្កាត់ ទាំង​១០ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខណ្ឌទួលគោក ដែល​ពុំទាន់​បាន​ចាក់ វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​១ សូម​រួសរាន់ មក​ទទួល​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​ទួលគោក ។​