​ដោយៈ​បាយ័ន​/​សៀមរាបៈ រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បន្ត​ដាក់ចេញ​វិធានការ​រដ្ឋបាល​បណ្តោះអាសន្ន (​បម្រាម​គោចរ និង​បម្រាម​មួយចំនួន​បន្ថែម​) រយៈពេល​ពីរ​សប្តាហ៍​ប​ន្ត​ទៀត​រហូតដល់ ថ្ងៃទី​១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១

​បម្រាម​គោចរ និង​បម្រាម​មួយចំនួន​បន្ថែម គឺ​អនុវត្ត​ចន្លោះ​ពី​ម៉ោង ២២ ដល់​ម៉ោង​៤ ។ ចំពោះ​ខ្លឹមសារ​លម្អិត និង​ករណី​លើកលែង ដូច​មានចែង​ក្នុង​សេចក្តីសម្រេច​ខាងក្រោម​៖​