លោកញឹក ប៊ុនឆៃ បានប្រាប់រស្មីកម្ពុជានៅរសៀលនេះថា គណបក្ស ខ្មែររួបរួមជាតិ បានប្រកាសផ្អាកការចរចាបង្រួបបង្រួមជាមួយគណបក្សហ៊្វុនស៊ិន។