កម្មករ​រោងចក្រ​ជេ​អេ​ច​ហ្គា​មិន​ខេ​ម​បូ​ឌា​នៅ​សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ​ទី​៣​មាន​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ជាង​២០០​នាក់