កូវីដ១៩៖ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអ្នកឆ្លងថ្មី ៧២៣​ ​នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ៧០៩ នាក់ និងអ្នកស្លាប់១៩នាក់៕