​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ពី​ចម្ងាយ​