ករណី​មន្ត្រី​បរិ​ស្ថា​នុ​រក្ស​បាញ់កាំភ្លើង​របួស​ពលរ​ដ្ឋ​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​បួន​នាក់​ដែល​កាប់​អុស​ក្នុង​តំបន់​អភិ​រក្សា​ព្រៃឈើ​អង់​តែ​ន​នា​ឃុំ​ក្រយា ស្រុក​សន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ​លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្ត​ថាជាការ​បាញ់​កា​ពារ ខ្លួន​ព្រោះ​កន្លងមក​ជនរងគ្រោះ​នេះ ជា​ជនបង្ក​បាន​កាប់​ឱ្យ​របួស​មន្ត្រី​បរិ​ស្ថា​នុ​រក្ស ខណៈ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រៃឈើ ។​ ​ប៉ុន្តែ​ព្រះរាជអាជ្ញា​និង​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​បាន​ចាប់ខ្លួន​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ជាម​ន្ត្រី​បរិស្ថាន​នោះ​ហើយ​។​នេះ​បើតាម​ស្នងការ​នគរបាល និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​ខេត្តកំពង់ធំ​ឱ្យដឹង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៩​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​២០២១ ។​

Jun 30, 2021

ករណី​មន្ត្រី​បរិ​ស្ថា​នុ​រក្ស​បាញ់កាំភ្លើង​របួស​ពលរ​ដ្ឋ​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​បួន​នាក់​ដែល​កាប់​អុស​ក្នុង​តំបន់​អភិ​រក្សា​ព្រៃឈើ​អង់​តែ​ន​នា​ឃុំ​ក្រយា ស្រុក​សន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ​លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្ត​ថាជាការ​បាញ់​កា​ពារ ខ្លួន​ព្រោះ​កន្លងមក​ជនរងគ្រោះ​នេះ ជា​ជនបង្ក​បាន​កាប់​ឱ្យ​របួស​មន្ត្រី​បរិ​ស្ថា​នុ​រក្ស ខណៈ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រៃឈើ ។​
​ប៉ុន្តែ​ព្រះរាជអាជ្ញា​និង​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​បាន​ចាប់ខ្លួន​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ជាម​ន្ត្រី​បរិស្ថាន​នោះ​ហើយ​។​នេះ​បើតាម​ស្នងការ​នគរបាល និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​ខេត្តកំពង់ធំ​ឱ្យដឹង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៩​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​២០២១ ។​