នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ អង្គភាព អនុគណៈកម្មការ ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថាៈ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ២ នាក់ បាន​ចូលទៅ​ហូប​កាហ្វេ នៅ​ហាង​កាហ្វេ Enso Coffee ស្ថិតនៅ​ផ្លូវ​លេខ​២៤០ សង្កាត់​ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ​។