ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងរងគ្រោះដោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅខណ្ឌទួលគោក ជាង១ម៉ឺន៤ពាន់គ្រួសារហើយ ទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌