នៅ​រសៀល ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ បាន​បិទ​ផ្សារ​ស្រអែម ដែលមាន​ទីតាំង​រង្វង់​មូល ឃុំ​ស្រអែម ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ​ហើយ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។​