រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានសម្រេច​បិទ​ខ្ទប់ ភោជនីយដ្ឋាន ហាវ អាន ហៅ តា​ម៉ាប់ ក្រុង​កំពង់ចាម ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី​ស្រាវ ជ្រាវ​រកឃើញ ភោជនីយដ្ឋាន​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ មួយ​នេះ បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់ ជាមួយ​អ្នក ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភ​:​។​