​ភ្នំពេញៈ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សុខ​ភិ​បាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ កម្ម​ការ​អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ បានសម្រេច​តែងតាំង សមាសភាព នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន និង​ក្រុមការងារ​ចំណុះ អនុគណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​និង​ចាត់ចែង សាកសព អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីសម្រេច ដែល​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សុខ​ភិ​បាល និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១ កក្កដា នេះ ដូច​មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ខាងក្រោមៈ​