ជាការ​កត់សម្គាល់​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ឡើង ថ្លៃ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ជាក់ស្តែង​នៅ​ដើមខែ​កក្កដា​នេះ តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ បាន​ហក់ ឡើងដល់ ៤.០០០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ សម្រាប់​ប្រេងសាំង​ធម្មតា និង​ថ្លៃ ៣.៦០០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត​។​