បើទោះបី​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននិងកំពុង​ប្រឈមមុខ ការរីក​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក៏ដោយ នៅ​ថ្ងៃទី​២ កក្កដា នេះ ក្រុមការងារ​របស់ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កំពុង​ស្តារ​ប្រឡាយ ទួល​ពង្រ​ទី​២ ស្ថិតនៅ​ភូមិសាស្ត្រ សង្កាត់​ចោមចៅ​២ និង​ចោមចៅ​ទី​១ នៃ​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​។​