ដោយៈ​ប​.​ខុន ភ្នំពេញៈ​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស ត្រឡប់​មកដល់ វិញ​ជាថ្មី បន្ទាប់ពី​ខ្យល់មូសុង​និរតី​ចាប់ផ្តើម​បង្កើន​ឥទ្ធិពល នៅ​ថ្ងៃទី​៤​ខែកក្កដា និង​អាចមាន​សម្ពាធ​ទាប​សកម្ម​មួយ​កើតឡើង​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ស្រប ពេល​ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប​កកើតឡើង​មកវិញ​ដែរ តែ​ទឹកទន្លេ​បន្ត​ស្រក​ចុះ​មួយរយៈ ទៀត​។​