ម៉ូតូ​បុក​អ្នកជិះ​កង់ បណ្តាលឱ្យ​មនុស្ស​២​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស​