ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន និង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន បាន​ពិភាក្សាគ្នា ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ ផលប៉ះពាល់ ដែល​នៅ​សេសសល់ ក្នុង​គោលបំណង ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការសាងសង់ ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ភ្នំពេញ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឱ្យ​សម្រេច​តាម​ផែនការ​គ្រោងទុក​។​