ប្រទេស​នៅ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​១​ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ទទួលទាន ផលិតផល​ម្ទេស​ពី​កម្ពុជា​គឺ ប្រទេស​ប៊ែ​ល​ហ្សិ​ក និង ប្រទេសមួយ​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក ដែល​នាំចូល​ម្ទេស​ពី​កម្ពុជា​គឺ​កាណាដា ។