​ដោយៈ បូកគោ / កំ​ពតៈ មន្ត្រី​ជំនាញ បាន​ប្រាប់​ដឹងថា ក្រុមហ៊ុន​ពូ​ចិន បានសម្រេច​ផ្អាក​ដំណើរការ​រោងចក្រ រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ ក្រុមគ្រូពេទ្យ ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ លើ​កម្មករ​ទាំងអស់ ជា​លើក​ទី​២​។ រោងចក្រ នឹង​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រោយ​ការធ្វើ​តេស្ត រួចរាល់​។​