លោក វេ​ង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ​បាន​អះអាង​អំពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​គម្រោង​នេះ​ថា រដ្ឋបាល​ជលផល​បាន ទទួល​ការគាំទ្រ​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​កម្មវិធី “​ការគាំទ្រ​សន្តិសុខ​ស្បៀង សម្រាប់​ប្រជា ជនក្រីក្រ​” របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ សហការ​ជាមួយ​អង្គការ JICA (MAFF/JICA)​។