ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ ខេត្តព្រះវិហារ និង​មន្ត្រី នាំយក​ថវិកា​ជាង ២០ លាន​រៀល ប្រគល់ជូន​សាខា កាកបាទ​ក្រហ​កម្ពុជា​ខេត្ត​