បងប្អូន​អាជីវករ ក្រុម​សន្តិសុខ​ផ្សារ​អូឡាំពិក​និង​សន្តិសុខ​ឯកជន​ចំនួន​ជាង​៣០០​នាក់​ហើយ ដែល​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​បាន​រកឃើញ​មាន​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ កក្កដា មក .​ពោលគឺ​ក្រោយពី​ផ្សារ​អូឡាំពិក បាន​ផ្ទុះ​កូ​វីដ​១៩.​ក្នុង​ចំនួន​នេះ​មាន​បងប្អូន​អាជីវករ​ប្រមាណ​៥០​ភាគរយ​ដែល​បានសម្រេច​ចិត្ត​សុំ​ការព្យាបាល​នៅតាម​ផ្ទះ​៕