វិទ្យាស្ថាន​តេ​ជោ​សែន សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន នៃ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​បើក​វគ្គ​បំប៉ន​សមត្ថភាព ភាសា​អង់គ្លេស ដល់​និស្សិត​ជំនា​ន់ទី​១ របស់ខ្លួន តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ពី​ចម្ងាយ​។ និស្សិត​ដែល​ចូលរៀន វគ្គ​បំប៉ន​នេះ មិន​ត្រូវបាន​តម្រូវឱ្យ​បង់ប្រាក់ ឬ​កម្រៃ​សេវា​បន្ថែម​អ្វី​ឡើយ​។​