រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី​០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ដោយ​ក្រើនរំលឹក​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​អាយុ​១៨ ឆ្នាំ​ឡើងទៅ ដែល​មិនទាន់បាន​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ទី​១ និង​ដូ​ស​ទី​២ សូម​ប្រញាប់ ទៅ​ទទួល​ការចាក់​ទៅតាម​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​