ត្រី​នៅក្នុង​បែ ដែល​គេ​បាន​ចល័ត ចេញ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ជ្រោយចង្វារ ច្បារអំពៅ ទៅកាន់​ទីតាំង​ថ្មី ជា​បណ្តោះអាសន្ន តាម​ការកំណត់ ដោយ​រដ្ឋបាល រាជធានី គេ​បាន​ចាប់​ត្រី​លក់ ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ មិនមាន​ការដាក់​ចិញ្ចឹម ជាថ្មី​ទៀតឡើយ​។​