ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​, ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, អង្គភាព​សាងសង់​ផ្លូវ​៣៨​ខ្សែ​, ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ បច្ចេកទេស​សាងសង់ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នា​ថ្ងៃទី​៧ ខែកក្កដា​នេះ បាន​ជួបពិភាក្សា គ្នា​តាម​អន​ឡាញ​ដោយ​ផ្តោតលើ​ការចរចា​អំពី​តម្លៃ​នៃ​ការសាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ ៣៤​ខ្សែ​នៅ​សៀមរាប​និង ព​ន្លឿ​ន​ការសាងសង់​។​