អាជីវករ​ចំនួន​៣៤​នាក់​នៅ​ផ្សារ​ព្រែក​ដាច់ ស្រុក​លើកដែក វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩