​ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ លោក​អនុប្រធាន​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា បាន​ឲ្យ​ដឹងថាៈ កម្ពុជា គ្រោង​បង្កើត​តំណាង ការិយាល័យ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ជា​លើកដំបូង នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយ​វិនិយោគ និង​សក្តានុពល ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន ឲ្យ​កាន់តែច្រើន​ថែមទៀត មក​បណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា​។​