​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ មាន​គម្រោង​សាងសង់​សាលា​ជាតិ បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ទេសចរណ៍ ក្នុង​គោលបំណង​ជំរុញ​ជំនាញ លើ​វិស័យនេះ ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​។​