កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​និង​ថ្ងៃនេះ លោក ម៉ៅ ប៊ុន​ញ្ញា​ត្ត ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សង្គ្រោះ​ជនពិការ​ដោយសារ​មីន​តំណាង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អាជ្ញាធរ​មីន​បាន​ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​នាយកដ្ឋាន​ចុះ​នាំយក​គ្រឿង​ឧបភោគបរិភោគ និង​ថវិកា​មួយ ចំនួន​ដើម្បី​ចូលរួម​រំលែក​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ​សព និង​ផ្តល់ជូន​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ថ្នាក់ ដោយសារ​មីន​ចំនួន​២​នាក់​។