ពលរដ្ឋ បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​ជាង ២​លាន ១​សែន​នាក់ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៧ ខែកក្កដា​នេះ​