រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្អាក​ការលក់ដូ​គ្រឿង​ស្រវឹង​រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ​បន្តទៀត​