ភ្នំពេញ៖ ពាក្យស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍ទៅកាន់អយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ និងស្នើសុំផ្តល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តី របស់លោកមេធាវី កៅ សីហា ។

(ទេព ណាវុន រូបភាពម្នាក់ដុះពុកមាត់)

អត្ថបទមុន៖ មេធាវី​មួយរូប និង​បក្ខពួក​មួយចំនួនទៀត​រង​បណ្តឹង​ចោទប្រកាន់​លើ​បទល្មើស​ជាច្រើន​