​អភិបាលខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង នាំយក​អំណោយ ជូន​ពលរដ្ឋ ដែល​កំពុង​រាំងខ្ទប់ នៅ​តំបន់​ជុំវិញ បរិវេណ​ផ្សារឆ្នាំង​