ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈនៅថ្ងៃ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីត១៩ថ្មីចំនួន១៦១ នាក់ ,ជាសះស្បើយពីជំងឺចំនួន៥៥នាក់ និងស្លាប់២នាក់។នេះបើតាមការបញ្ជាក់របសើលោកក្រូស សារ៉ាត់ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប នៅយប់ថ្ងៃទី១១ខែកក្កដានេះ។

លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល មិនទាន់បញ្ជាក់ឈ្មោះលំអិត និងអាស្រ័យដ្ឋានពិតប្រកដនៃអ្នកឆ្លងជំងឺនោះឡើយ គឺរងចាំរដ្ឋបាលខេត្សៀមរាបជាអ្នកលំអិតនៅពេលក្រោយ៕សរន