ពលករ​ខ្មែរ​ជាង​២០០​នាក់​រកឃើញ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​បន្ថែ​មទៀត នៅ​ព្រំដែន​អូរ​ស្មាច់​