លោក វេ​ង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បាន​អះអាងថា គម្រោង “​សម្ព័ន្ធ​គ្រឿងយន្ត​កសិកម្ម​សមស្រប សម្រាប់​ប្រពលវប្បកម្ម ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព ។