លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណៈ ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​បានស្នើ​សុំ​ការគាំទ្រ​ពី​សមាគម​និកាយ​សាសនា​ចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូ​វ គ្រី​ស្ទនៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ការជួយ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក និង​មណ្ឌល សុខភាព​នានា​នៅ​ស្រុក​កោះធំ ដូចជា​៖ ការរៀបចំ​កែលម្អ​អាគារ​មន្ទីរពេទ្យ ការបំពាក់​សម្ភារ​បរិ​ក្ខា វេជ្ជសាស្ត្រ ការបណ្តុះបណ្តាល​បំប៉ន​ជំនាញ​ឯកទេស វេជ្ជសាស្ត្រ​បន្ថែម​ឱ្យដល់​គ្រូពេទ្យ​និង​គាំទ្រ​ចាំបាច់ ផ្នែក​សុខភាព​ផ្សេងៗ​ទៀត ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ដល់​ការផ្តល់សេវា​ថែទាំ និង​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​។​