​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា​នេះ អ្នក​ព្យាបាល​តាម​ផ្ទះ​មាន​ចំនួន ១.០៣៣​នាក់ ក្នុងនោះ​មាននៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ចំនួន ២២៦​នាក់ , ខណ្ឌមានជ័យ​ចំនួន ១៣២​នាក់ , ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ ចំនួន ១១៨​នាក់ , ខណ្ឌ​បឹង​កេងកង ចំនួន ៩៨​នាក់ , ខណ្ឌដង្កោ ចំនួន ៨៩​នាក់ , ខណ្ឌឫស្សីកែវ ចំនួន ៦៥​នាក់ , ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ចំនួន ៥៨​នាក់ , ខណ្ឌដូនពេញ ចំនួន ៥៤​នាក់ , ខណ្ឌចំការមន ចំនួន ៥៣​នាក់ , ខណ្ឌទួលគោក ចំនួន ៣៩​នាក់ , ខណ្ឌ​កំបូល ចំនួន ៣៤​នាក់ , ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ ចំនួន ៣០​នាក់ និង​ខណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ មាន​ចំនួន​មាន​ចំនួន​តិចជាងគេ​”​។​

Jul 12, 2021

​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា​នេះ អ្នក​ព្យាបាល​តាម​ផ្ទះ​មាន​ចំនួន ១.០៣៣​នាក់ ក្នុងនោះ​មាននៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ចំនួន ២២៦​នាក់ , ខណ្ឌមានជ័យ​ចំនួន ១៣២​នាក់ , ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ ចំនួន ១១៨​នាក់ , ខណ្ឌ​បឹង​កេងកង ចំនួន ៩៨​នាក់ , ខណ្ឌដង្កោ ចំនួន ៨៩​នាក់ , ខណ្ឌឫស្សីកែវ ចំនួន ៦៥​នាក់ , ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ ចំនួន ៥៨​នាក់ , ខណ្ឌដូនពេញ ចំនួន ៥៤​នាក់ , ខណ្ឌចំការមន ចំនួន ៥៣​នាក់ , ខណ្ឌទួលគោក ចំនួន ៣៩​នាក់ , ខណ្ឌ​កំបូល ចំនួន ៣៤​នាក់ , ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វារ ចំនួន ៣០​នាក់ និង​ខណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ មាន​ចំនួន​មាន​ចំនួន​តិចជាងគេ​”​៕