​ប្រែ​សម្រួល : កញ្ញា​ដា​លី​ស ៖ ទិន្នន័យ​ពី​ក្រុមការងារ​ទប់ស្កាត់​កូវី​ដ​១៩ របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បានបង្ហាញ​ថា ប្រទេស​នេះ​បាន​រាយការណ៍​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណា​ខ្ពស់​បំផុត​ប្រចាំ​ថ្ងៃគឺរ​ហូត​ដល់ ៤០.៤២៧ នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១២​កក្កដា​។​

​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ក៏​បាន​រាយការណ៍​ផងដែរ​អំពី​ការស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​ចំនួន ៨៩១ នាក់ ដោយ​កើនឡើង​សរុប​រហូតដល់ ៦៧.៣៥៥ នាក់​។ ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​ជាង ២,៥ លាន​គិត​រហូត​មក​ទល់​ឥឡូវ​៕

​កូនសិស្ស​ទទួល​វ៉ាក់សាំង Sinovac ខណៈ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ដល់​ក្មេង​អាយុ​១២​ដល់​១៨​ឆ្នាំ