រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន​១០៦​នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន​១០៩​នាក់ និង​ស្លាប់​ចំនួន ១​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១​។​