ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៤២​នាក់​បន្ថែមទៀត​និង​មាន​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​មរណភាព​ដោយសារ​ជំងឺ​នេះដែរ​។ នេះ​បើ​យ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៣ ខែកក្កដា​នេះ​។​