ត្រី​និង​កង្កែប​ចិញ្ចឹម​បាន​ក្នុង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​មាន​ទីផ្សារ​វិញ​