លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​និយាយថាៈ ” រដ្ឋាភិបាល នឹងមិន​ថយក្រោយ​ទេ ក្នុងការ​ចាត់វិធានកា​រ ចំពោះ​រថយន្ត​ល្មើស ដឹកទំនិញ​លើស​ច្បាប់​កំណត់ដោយ​បន្ត អនុវត្ត​វិធានការ​នេះ ដូច ភ្លៀងរលឹម ” ។​