​ការពិន័យ​ដក​ពិន្ទុ លើ​បណ្ណ​បើកបរ តាមរយៈ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ ស្មា​ត​ហ្វូ​ន នឹង​អនុវត្ត​នៅ​ដើមឆ្នាំ​២០២២ ខណៈ​ក្រុមការងារ​ជំនាញ កំ​ពុង​ព​ន្លឿ​ន​នីតិវិធី​