រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃទី​១៤ ដល់ ទី​១៥​ខែកក្កដា​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ជាច្រើន​នាក់ រួម​នឹង​មធ្យោបាយ​កាណូត​ជាច្រើន​គ្រឿង​បាន​បែង​ចែកជា​ក្រុម​បន្ត​ចុះបង្ក្រាប​បទល្មើស​នេសាទ​នៅក្នុង​រដូវ​បិទ​នេសាទ​ដែល​ក្រុម​ជនល្មើស​នៅតែ​លួច​ប្រព្រឹត្ត​។​